ဆီးသြားရခက္သူမ်ား ဆီးႀကိတ္ေရာင္သူမ်ားအတြက္ ခံတက္ရြက္ စြမ္းရည္

ဆီးႀကိိတ္ေရာင္ေရာဂါ ( ညဖက္ဆီးခဏခဏ သြားျခင္းသည့္ေရာဂါ)လကၡဏာမ်ား

ဆီးစသြားရသည္မွာ ခက္ခဲျခင္း။

ဆီးသြားခ်င္ၿပီးဆိုလၽွင္ ခုခ်က္ျခင္းထသြားရမလို အလ်င္စလိုျဖစ္ျခင္း။

ဆီးလုံးကတျဖည္းျဖည္းေသးလာၿပီး ေဝးေဝးေရာက္ေအာင္ မရွိိနိုင္ဘဲအားေလ်ာ့လာျခင္း။

သာမန္သြားလၽွင္ ဆီးမကုန္နိုင္ဘဲ ပိုမိုအားစိုက္္ ညႇစ္ထုတ္လိုိက္မွသာကုန္ျခင္း။

ညဖက္ဆိုလၽွင္ ခဏခဏထၿပီးဆီးသြားခ်င္ေသာေၾကာင့္ အိပ္ေရးပ်က္ရျခင္း။

ဆီးသြားၿပီးေသာ္လည္း မကုန္ေသးဘဲ တစ္စက္တစ္စက္က်ေနေသးေသာေၾကာင့္ ေဘာင္းဘီ၊ ပုဆိုး စသည့္တို႔၌ ဆီးစိုကုန္တက္ျခင္း။

ဆီးသြားေသာ္လည္း မဝေသးဘဲ ထပ္ၿပီးသြားခ်င္ေနလ်က္ ဆီးက်န္သည့္ ေဝဒနာကို ခံစားေနရျခင္း။

အမွန္လည္း ဆီးအိမ္ထဲတြင္ ဆီးအနည္းငယ္က်န္ေနျခင္း၊ က်န္ေနတာမ်ားလာ ၾကာလာသည့္အခါ ကူးစက္ေရာဂါပိုးမ်ားေၾကာင့္ ပုပ္သိုးၿပီး ဆီး

အိိမ္ေရာင္တက္လာျခင္း၊ ထိုအခါ ဆီးသြားလၽွင္ ပူစပ္ပူေလာင္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဆီးအိမ္ထဲ၌လည္း မအီီမလည္ျဖစ္ေနျခင္း။

တစ္ခါတစ္ရံ အဖ်ားသိပ္မႀကီးဘဲ ဖ်ားတက္ျခင္း၊ေျခေထာက္ႏွင့္ခါးမ်ား ေညာင္းညာကိုက္ခဲ ေနတတ္္ျခင္းႏွင့္

႐ုတ္တရက္ဆီးမသြားနိုင္သည့္အျပင္ ဆီးအိမ္ႀကီး ေဖာင္းေနသည့္အတြက္ ညည္းညဴးေအာ္ဟစ္ရေလာက္ေအာင္ အခံရခက္ျခင္းတို႔ိပင္ျဖစ္သည္။

ေဆးနည္းကား။ ။ ခ်ဥ္ဖတ္ထည့္ေရာင္းသည့္ ကုန္းခံတက္ရြက္ (၃) ရြက္ကို ေရသင့္႐ုံထည့္ၿပီး ႏွစ္ခြက္္တစ္ခြက္က်ိဳကာ ေန႔စဥ္ ေသာက္ေပးပါ၊

ထို႔ိအျပင္အျမစ္ႏွင့္ အေခါက္ကို ေက်ာက္ပ်ဥ္သန္႔သန္႔ႏွင့္ ေသြး၍ ရလာသည့္အႏွစ္ မပ်စ္မၾကဲကို ေၾကးဇြန္းႀကီး တစ္ဇြြန္းက် ေန႔စဥ္ေသာက္ေပးပါ။

မွွတ္ခ်က္။ ။ေႂကြဇြန္းမဟုတ္ပါ ေၾကးသတၳဳႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေၾကးဇြန္းပါ

Read in UNICODE

ဆီးႀကိိတ္ေရာင္ေရာဂါ ( ညဖက္ဆီးခဏခဏ သြားျခင္းသည့္ေရာဂါ)လကၡဏာမ်ား

ဆီးစသြားရသည္မွာ ခက္ခဲျခင္း။

ဆီးသြားခ်င္ၿပီးဆိုလၽွင္ ခုခ်က္ျခင္းထသြားရမလို အလ်င္စလိုျဖစ္ျခင္း။

ဆီးလုံးကတျဖည္းျဖည္းေသးလာၿပီး ေဝးေဝးေရာက္ေအာင္ မရွိိနိုင္ဘဲအားေလ်ာ့လာျခင္း။

သာမန္သြားလၽွင္ ဆီးမကုန္နိုင္ဘဲ ပိုမိုအားစိုက္္ ညႇစ္ထုတ္လိုိက္မွသာကုန္ျခင္း။

ညဖက္ဆိုလၽွင္ ခဏခဏထၿပီးဆီးသြားခ်င္ေသာေၾကာင့္ အိပ္ေရးပ်က္ရျခင္း။

ဆီးသြားၿပီးေသာ္လည္း မကုန္ေသးဘဲ တစ္စက္တစ္စက္က်ေနေသးေသာေၾကာင့္ ေဘာင္းဘီ၊ ပုဆိုး စသည့္တို႔၌ ဆီးစိုကုန္တက္ျခင္း။

ဆီးသြားေသာ္လည္း မဝေသးဘဲ ထပ္ၿပီးသြားခ်င္ေနလ်က္ ဆီးက်န္သည့္ ေဝဒနာကို ခံစားေနရျခင္း။

အမွန္လည္း ဆီးအိမ္ထဲတြင္ ဆီးအနည္းငယ္က်န္ေနျခင္း၊ က်န္ေနတာမ်ားလာ ၾကာလာသည့္အခါ ကူးစက္ေရာဂါပိုးမ်ားေၾကာင့္ ပုပ္သိုးၿပီး ဆီး

အိိမ္ေရာင္တက္လာျခင္း၊ ထိုအခါ ဆီးသြားလၽွင္ ပူစပ္ပူေလာင္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဆီးအိမ္ထဲ၌လည္း မအီီမလည္ျဖစ္ေနျခင္း။

တစ္ခါတစ္ရံ အဖ်ားသိပ္မႀကီးဘဲ ဖ်ားတက္ျခင္း၊ေျခေထာက္ႏွင့္ခါးမ်ား ေညာင္းညာကိုက္ခဲ ေနတတ္္ျခင္းႏွင့္

႐ုတ္တရက္ဆီးမသြားနိုင္သည့္အျပင္ ဆီးအိမ္ႀကီး ေဖာင္းေနသည့္အတြက္ ညည္းညဴးေအာ္ဟစ္ရေလာက္ေအာင္ အခံရခက္ျခင္းတို႔ိပင္ျဖစ္သည္။

ေဆးနည္းကား။ ။ ခ်ဥ္ဖတ္ထည့္ေရာင္းသည့္ ကုန္းခံတက္ရြက္ (၃) ရြက္ကို ေရသင့္႐ုံထည့္ၿပီး ႏွစ္ခြက္္တစ္ခြက္က်ိဳကာ ေန႔စဥ္ ေသာက္ေပးပါ၊

ထို႔ိအျပင္အျမစ္ႏွင့္ အေခါက္ကို ေက်ာက္ပ်ဥ္သန္႔သန္႔ႏွင့္ ေသြး၍ ရလာသည့္အႏွစ္ မပ်စ္မၾကဲကို ေၾကးဇြန္းႀကီး တစ္ဇြြန္းက် ေန႔စဥ္ေသာက္ေပးပါ။

မွွတ္ခ်က္။ ။ေႂကြဇြန္းမဟုတ္ပါ ေၾကးသတၳဳႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေၾကးဇြန္းပါ

Source : ဟိေတသီနာဂသိန္(အိမ္တြင္းသက္ေစာင့္ေဆးၿမီး တိုိက်မ္း)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *